Del 2 av 3 om bloggar

May 8, 2011

Här kommer Del 2 av 3 i min serie om bloggar.

I denna del tar jag upp, hur man börjar att blogga och några saker man bör tänka på.

Källa: Jonströmer, Anna. (2006). Bloggning. Docendo Sverige AB.

00:0000:00